Selecție parteneri în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

Data: 08.12.2020

UPDATE: REZULTATE SELECȚIE PARTENERI

ANUNT PRIVIND REZULTATUL FINAL AL PROCEDURII DE SELECTIE PARTNERI_Axa 1

ANUNT PRIVIND REZULTATUL FINAL AL PROCEDURII DE SELECTIE PARTNERI_Axa 2

UPDATE: Din motive obiective, comisia de selecție nu s-a putut întruni astăzi 07.12.2020, urmând ca publicarea să fie facută cu data de 08.12.2020.

Ministerul Tineretului si Sportului anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor privaţi pentru încheierea mai multor Acorduri de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii unor cereri de finanţare aferente unor proiecte în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020:

1) Axă prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de munca pentru tineri”

Obiectiv specific 1.3 – Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani

2) Axă prioritară 2 – Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs

Obiectiv specific 2.4 – Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională inițială.

Procedura de selecție se desfășoară în conformitate cu prevederile:

  • HG nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului
  • OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea 362/2009;
  • HG nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;
  • OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.


Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect, precum si Criteriile de eligibilitate sunt specificate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale POCU 2014 – 2020 şi în Ghidul Solicitantului –  Condiții Specifice – „Măsuri de  educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs”, POCU 2014-2020, publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv: www.fonduri-ue.ro.

NOTĂ: Neîndeplinirea acestor cerinţe şi a criteriilor de eligibilitate determină respingerea oricărei candidaturi.

Mai multe detalii, precum și documentația completă pentru participarea la selecție se pot găsi aici:

Anunț Selecție Parteneri POCU – Axa prioritara 1 – Locuri de muncă pentru tineri

Anunț Selecție Parteneri POCU – Axa prioritara 2 – Îmbunătățirea situației tinerilor NEETs

 

Sursa: www.mts.ro

Ministerul Tineretului si Sportului