Declaratia în urma celei de-a treia Convențiii Europene a Lucrului cu Tinerii

Data: 15.12.2020

Sub egida președinției germane a Consiliului Uniunii Europene și a Comitetului de Miniștri ai Consiliului Europei, în perioada 7-10 decembrie 2020, s-a desfășurat cea de-a treia convenție europeană dedicată lucrului cu tinerii.

Aproximativ 1000 de reprezentanți ai comunității de practică în domeniul lucrului cu tinerii din 50 de țări europene s-au reunit în format online pentru 4 zile.

Obiectivele generale ale convenției au vizat crearea de noi perspective și transferul de cunoștințe din domeniu, creșterea vizibilității lucrului cu tinerii și a importanței sale, precum și promovarea unei acțiuni comune în rândul comunității de practică.

Evenimentul a jucat un rol crucial, atât pentru stabilirea unei agende europene a lucrului cu tinerii drept cadru european strategic pentru viitoarea dezvoltare și consolidare a practicilor și politicilor de lucru cu tinerii, cât și pentru modelarea dezvoltării lucrului cu tinerii în toată Europa.

Dezbaterile și activitățile de pe parcursul Convenției Europene a Lucrului cu Tinerii au culminat cu finalizarea unei declarații, pe care o puteți descărca aici.

Delegația României la acest eveniment a fost compusă din 10 membri, lucrători de tineret, cercetători în domeniul tineretului, reprezentanți ai autorităților de tineret centrale și locale.

Sursa: www.mts.ro

Ministerul Tineretului si Sportului.