Noutăți

ANUNT FINAL privind rezultatele FINALE pentru concursul/examenul organizat în data de 28.02.2023 privind posturile vacante contractuale din cadrul DSMB

La concursul/examenul organizat în data de 28.02.2023, în vederea ocupării posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul DSMB:

Nr. crt.

Nr.înregistrare al dosarului de participare la examen

Rezultatul seIecției de dosare admis/ respins

Punctajul la proba scrisă

Punctajul la proba interviu

Punctajul final

Rezultat final concurs/examen ADMIS/RESPINS

1

234/21.02.2023

ADMIS

71,22

86,66

78,94

ADMIS

 

Au  fost  declarați  admiși  la  proba  scrisă  și  proba  interviu  concurenții  care  au  obținut minimum  50 puncte.

Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare.

Afișat astăzi 02.03.2023, orele 15:00 la Sediul DSMB și pe site-ul instituției www.dsmb.ro

ANUNT FINAL privind rezultatele FINALE pentru concursul/examenul organizat în data de 28.02.2023 privind posturile vacante contractuale din cadrul DSMB

La concursul/examenul organizat în data de 28.02.2023, în vederea ocupării posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul DSMB:

Nr. crt.

Nr.înregistrare al dosarului de participare la examen

Rezultatul seIecției de dosare admis/ respins

Punctajul la proba scrisă

Punctajul la proba interviu

Punctajul final

Rezultat final concurs/examen ADMIS/RESPINS

1

234/21.02.2023

ADMIS

71,22

86,66

78,94

ADMIS

 

Au  fost  declarați  admiși  la  proba  scrisă  și  proba  interviu  concurenții  care  au  obținut minimum  50 puncte.

Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare.

Afișat astăzi 02.03.2023, orele 15:00 la Sediul DSMB și pe site-ul instituției www.dsmb.ro

ANUNȚ privind rezultatele probei de interviu pentru concursul/examenul organizat în data de 28.02.2023 în vederea ocupării posturilor vacante corespunzătoare posturilor contractuale din cadrul DSMB

La concursul/examenul organizat în data de 28.02.2023, în vederea ocupării posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare posturilor contractuale din cadrul DSMB

 

Nr. crt.

Nume și prenume candidat

Punctaj probă interviu (puncte)

Rezultat probă interviu ADMIS/RESPINS

1.

234/21.02.2023

86,66 pct.

ADMIS

 

Au fost declarați  admiși la proba interviu concurenții care au obținut minimum 50 puncte. Candidatut/candidații nemulțumit/ nemulțumiți de rezultatul obținut pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare.

Contestațiile se vor depune la secretarul Comisiei de concurs, angajat Damiloiu Ştefania Simona.

Punctajele finale ale concursului se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute de candidați la proba scrisă și proba interviu și vor fi consemnate în Centralizatorul nominal în ordine crescătoare a mediilor pentru fiecare Compartiment.

Afișat astăzi 01.03.2023,orele14:00 la sediut DSMB și pe site-ul instituţiei www.dsmb. ro.

ANUNT privind rezultatele probei scrise pentru Concursul/Examenul organizat în data de 28.02.2023 în vederea ocupării posturilor vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul DSMB

La concursul/examenul organizat în data de 28.02.2023, în vederea ocupării posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul DSMB.

Nr. crt

Nume și prenume candidat

Puntaj probă scrisă (puncte)

Rezultat probă scrisă ADMIS/RESPINS

1

234/21.02.2023

71,22 pct.

ADMIS

 

Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare.

Candidaţii care au fost admişi la proba scrisă se vor prezenta la interviu. Interviul se va susţine în data de 01.03.2023, ora 10:00, la sediul Sediul DSMB din Bd. Magheru, nr. 28-30, etaj 6, Sector 1, Bucureşti.

Afișat astăzi 28.02.2023, orele 15:45 la Sediul DSMB și pe site-ul instituției www.dsmb.ro

Rezultatul probei de selecție a dosarelor de înscriere pentru Concursul/examenul din data de 28.02.2023

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la Concursul/Examenul organizat la sediul DSMB  în data de 22.02.2023 pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul DSMB după cum urmează:

Nr.

crt.

Nr.înregistrare al dosarului de participare la examen concurs/examen

Funcția pentru care candidează

Compartimnet/Birou

Rezultatul verificării dosarului ADMIS/RESPINS

Motivul respingerii dosarului

1

234/21.02.2023

Consilier  I A

Comp.Sport

ADMIS

-

Candidatul/candidații nemulțumit/ nemulțumiți de rezultatul  obținut  pot  formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare.

Contestațiile se vor depune la secretarul Comisiei de concurs, angajata Damiloiu Ştefania Simona.

Afișat astazi 22.02.2023, orele 15:00 la sediul DSMB și pe site-ul instituţiei www.dsmb.ro.

Anunț funcție contractuală

Direcţia pentru Sport a Municipiului Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

1 funcție contractuală de execuţie vacantă de Consilier IA – din cadrul Biroului Sport și Tineret - Compartimentul Sport.

Conditiile de participare la concurs:

Condițiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art.15 din H.G nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, și anume:

...
Citeste mai mult >>

Anunț Important

În atenția structurilor sportive și a instituțiilor cu atribuții în sport aflate pe raza administrativ-teritorială a municipiului București

Având în vedere prevederile art. 20 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, privind organizarea și desfășurarea de activități sportive, solicităm tuturor structurilor sportive legal constituite (cu sau fără personalitate juridică) și instituțiilor cu atribuții în sport, aflate pe raza administrativ-teritorială a municipiului București, transmiterea către secretariatul instituției noastre a calendarului de activități/acțiuni sportive pentru anul 2023, în vederea întocmirii Proiectului de Calendar Sportiv al D.S.M.B. pe anul 2023.

...
Citeste mai mult >>

Recensământul Populației și Locuințelor 2021 - două luni destinate AUTORECENZĂRII -

În perioada 14 martie – 15 mai 2022orice persoană cu reședința obișnuită în România, indiferent de cetățenie, are posibilitatea să utilizeze:

  • autorecenzarea online(folosind orice dispozitiv electronic cu acces la internet) sau
  • autorecenzarea online asistată (ARA),sub îndrumarea unor recenzori în locațiile special amenajate puse la dispoziție de către primăriile de sector și afișate pe site-urile acestora.

Persoanele care se autorecenzează trebuie să completeze chestionarul în funcție de situația avută la momentul de referință al recensământului: ora “0” din data de 1 Decembrie 2021.

Autorecenzarea oferă o serie de avantaje:

  • completarea online, facilă, de oriunde și oricând, fiecare persoană putând să își gestioneze timpul și confortul completării chestionarului de recensământ;
  • persoanele nu mai sunt vizitate acasă de recenzori, întrucât datele pot fi furnizate de o singură persoană (de regulă, capul gospodăriei) pentru toți membrii gospodăriei;
  • protecție și siguranță pentru membrii gospodăriei;
  • o zi liberă plătită pentru persoanele care lucrează.

Autorecenzarea se realizează parcurgând următorii pași:

Pas 1. Completarea formularului de pre-înregistrare (accesând „PLATFORMA DE AUTORECENZARE” de pe site-ul www.recensamantromania.ro sau direct prin link-ulhttps://autorecenzare.insse.ro),

Pas 2.Completarea chestionarelor aferente fiecărei persoane din gospodărie și transmiterea acestora în baza de date de recensământ prin apăsarea butonului „Finalizare”,

Pas 3.Verificarea autorecenzării de către fiecare persoană în parte(accesând „VERIFICAREA AUTO-RECENZĂRII” de pe site-ul www.recensamantromania.ro), pe baza CNP-ului.

Pe site-ul oficial al recensământului puteți consulta ghidul „Cum să te autorecenzezi - pas cu pas?

care poate fi accesat la:

https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2022/03/cum-sa-te-autorecenzezi_pas-cu-pas.pdf

 Descarca aici: CUM Sa Te Autorecenzezi - Pas Cu Pas

 Descarca aici: AUTORECENZEAZA-TE ONLINE -- 14 MARTIE - 15 MAI 2022.