Legea 544/2001

Informaţiile se pot obţine conform prevederilor Legii 544 / 2001, privind liberal acces la informaţiile publice.

Persoana cu atribuţii înaplicarea Legii Nr.544/2001 privind liberal acces la informaţiile de interes public:

Raluca Gabriela Constantin
Consilier D.S.T.M.B.
dstmb@mts.ro