Anunt Important

Anunț Important

În atenția structurilor sportive și a instituțiilor cu atribuții în sport aflate pe raza administrativ-teritorială a municipiului București

Având în vedere prevederile art. 20 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, privind organizarea și desfășurarea de activități sportive, solicităm tuturor structurilor sportive legal constituite (cu sau fără personalitate juridică) și instituțiilor cu atribuții în sport, aflate pe raza administrativ-teritorială a municipiului București, transmiterea către secretariatul instituției noastre a calendarului de activități/acțiuni sportive pentru anul 2023, în vederea întocmirii Proiectului de Calendar Sportiv al D.S.M.B. pe anul 2023.

Condițiile de întocmire, comunicare sau transmitere a calendarului de activități sportive pentru anul 2023 sunt:

  • inserarea datelor se va face potrivit tabelului ( microsoft office excel/anexa 1) fără operarea unor modificări de formă asupra documentului;
  • informațiile transmise vor fi asumate de către reprezentantul legal și/sau persoana împuternicită legal a structurii sportive/instituției.
  • data limită de transmitere este data 04.11.2022 - orele 1630;

Condițiile de întocmire, comunicare sau transmitere a calendarului de activități sportive pentru anul 2023 sunt:

Facem precizarea că, structurile sportive legal constituite (cu sau fără personalitate juridică) și instituțiile cu atribuții în sport care nu transmit Calendarul activităților sportive pentru anul 2023, conform cerințelor de mai sus, ne vor pune în imposibilitatea de a le acorda sprijinul necesar în vederea organizării acțiunilor/activităților sportive pe care acestea intenționează să le organizeze în parteneriat cu instituția noastră.

De asemenea, vă aducem la cunostinta faptul că după aprobarea Proiectului de Calendar Sportiv al D.S.M.B. pe anul 2023, structurile sportive și instituțiile cu atribuții în sport sunt obligate sa transmită, în termen de 15 zile, atât Cererea de finanțare (conform anexei nr. 2), cât și regulamentul de desfășurare al fiecărei competiții, în parte, pentru acțiunile/activitățile sportive ce se vor regăsi în Calendarul Sportiv al D.S.M.B. pe anul 2023.

Toate documentele vor fi transmise în format electronic ( editabil ) la adresa de e-mail: dsmb@sport.gov.ro