Rezultate Concurs post vacant

ANUNŢ

Privind rezultatele probei scrise pentru Concursul/Examenul organizat în data de 04.03.2024 în vederea ocupării postului vacant din cadrul D.S.T.M.B.

Nr. crtNume și prenume candidatPuntaj probă scrisă (puncte)Rezultat probă scrisă ADMIS/RESPINS
1146/22.02.202454,27 pct.ADMIS

La concursul/examenul organizat în data de 04.03.2024, în vederea ocupării postului vacant sau temporar vacant din cadrul D.S.T.M.B.

Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut poate formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare.

Contestațiile se vor depune la sediul comisiei de concurs, angajat/salariat Damiloiu Ştefania Simona.

Candidatul care a fost admis la proba scrisă se va prezenta la interviu. Interviul se va susţine în data de 05.03.2024, ora 14:30, la sediul Sediul D.S.T.M.B. din Bd. Magheru, nr. 28-30, etaj 6, Sector 1, Bucureşti.

Afișat astăzi 04.03.2024, orele 16:00 la Sediul D.S.T.M.B. și pe site-ul instituției www.dsmb.ro